» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
Khánh thành giai đoạn 1 Hệ thống Công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang).[17/03/22]
Biến động mực nước tại Xẻo Rô và Rạch Giá, những vấn đề cốt lõi và tiên lieu.[08/03/22]
Khung quản lý an toàn đập ở Việt Nam thành tựu và thách thức.[22/02/22]
Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản.[21/02/22]
Hà Nội ‘nỗ lực’ vẽ hai quy hoạch trong năm 2022.[21/02/22]
Vịnh Rạch Giá: Những đổi thay sau bốn thập niên.[14/02/22]
Đồng bộ quá trình phát triển khu công nghiệp và khu đô thị.[08/02/22]
Đập Bản Mồng (Nghệ An) đang được hoàn thiện.[30/01/22]
Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp.[23/01/22]
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và những dấu ấn của một năm thích ứng linh hoạt.[15/01/22]
Mừng www.vncold.vn 15 tuổi.[02/01/22]
Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”.[30/12/21]
Thông cáo báo chí hội thảo “ Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”.[29/12/21]
Bài toán ngập lụt miền Trung đặc biệt đô thị ven biển.[27/12/21]
Tổng kết hoạt động năm 2021.[26/12/21]
Về thủy điện Hòa Bình mở rộng.[22/12/2021]
Mực nước trạm sông đốc, bờ biển tây và bán dảo Cà Mau.[20/12/21]
Thích nghi và thích ứng với biến đổi khí hậu.[14/12/21]
Vẫn còn bất cập trong vấn nạn hồ chứa xả lũ gây ngập.[08/12/21]
 Số phiên truy cập

79002985

 
Văn bản hướng dẫn
Gửi bài viết này cho bạn bè

Văn bản số 352/TTg-CN ngày 10/3/2008 của Thủ tướng về hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án.[21/3/08]
Thủ tướng cho phép một Ban Quản lý dự án đồng thời quản lý một số dự án của cùng một chủ đầu tư; Chủ đầu tư quyết định cho phép các Ban Quản lý dự án do mình thành lập được quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  352/TTg-CN

V/v hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 7637/BGTVT-TCCB ngày 26 tháng 11 năm 2007 và số 1137/BGTVT-TCCB ngày 28 tháng 02 năm 2008) về việc chuyển đổi các Ban Quản lý dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép một Ban Quản lý dự án đồng thời quản lý một số dự án của cùng một chủ đầu tư, trên cơ sở đủ năng lực và chức năng nhiệm vụ do Chủ đầu tư tự quyết định.

2. Chủ đầu tư quyết định cho phép các Ban Quản lý dự án do mình thành lập được quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác, phù hợp với năng lực và chức năng nhiệm vụ.

3. Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải được phép tiếp tục quản lý các dự án chuyển giao cho các Cục chuyên ngành làm chủ đầu tư, cho đến khi kết thúc dự án và quyết toán công trình.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3964/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm;

Website CP, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NN,

CCHC, KG, ĐP, TH;

- Lưu: VT, CN (3b). HH 95

  KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o