» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81451167

 
Tư liệu
Gửi bài viết này cho bạn bè

Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 847/QĐ-TTg phê duyệt ‘Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030, tầm nhin đến 2050’. Trước đó, nhiều quy hoạch thủy lợi lưu vực cũng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ...

1. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt

TT

Tên Quy hoạch

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

1

Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Trà Khúc đến năm 2010

2739/QĐ-BNN-KH

15/8/2003

Bộ NN và PTNT

2

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Ray

2701/QĐ-BNN-KH

6/9/2004

Bộ NN và PTNT

3

Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Cả

3947/QĐ-BNN-KH

8/11/2004

Bộ NN và PTNT

4

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Châu

4692/QĐ-BNN-KH

30/12/2004

Bộ NN và PTNT

5

Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông ven biển tỉnh Quảng Ninh

4693/QĐ-BNN-KH

30/12/2004

Bộ NN và PTNT

6

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Srêpok

871/QĐ-BNN-KH

15/4/2005

Bộ NN và PTNT

7

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Nhật Lệ

1075/QĐ-BNN-KH

13/5/2005

Bộ NN và PTNT

8

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

84/2006/QĐ-TTg

19/4/2006

Thủ tướng Chính phủ

9

Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

1980/QĐ-BNN-KH

7/7/2006

Bộ NN và PTNT

10

Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Cái Phan Rang

1985/QĐ-BNN-KH

10/7/2006

Bộ NN và PTNT

11

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Là Ngà

3519/QĐ-BNN-KH

17/11/2006

Bộ NN và PTNT

12

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cầu- sông Thương

868/QĐ-BNN-KH

30/3/2007

Bộ NN và PTNT

13

Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Đà

869/QĐ-BNN-KH

30/3/2007

Bộ NN và PTNT

14

Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Gianh và vùng phụ cận

870/QĐ-BNN-KH

30/3/2007

Bộ NN và PTNT

15

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tiêu nước Hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ

2048/QĐ-BNN-KH

18/7/2007

Bộ NN và PTNT

16

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê San

2970/QĐ-BNN-KH

9/10/2007

Bộ NN và PTNT

17

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Ba

2994/QĐ-BNN-KH

10/10/2007

Bộ NN và PTNT

18

Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Kỳ Cùng

3814/QĐ-BNN-KH

3/12/2007

Bộ NN và PTNT

19

Quy hoạch thuỷ lợi đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

2910/QĐ-BNN-KH

23/09/2008

Bộ NN và PTNT

20

Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng Tp. Hồ Chí Minh

1547/QĐ-TTg

28/10/2008

Thủ tướng Chính phủ

21

Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ

937/QĐ-TTg

1/7/2009

Thủ tướng Chính phủ

22

Quy hoạch thuỷ lợi vùng Nam bán đảo Cà Mau

1336/QĐ-BNN-KH

8/5/2009

Bộ NN và PTNT

23

Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải

1961/QĐ-BNN-KH

13/7/2009

Bộ NN và PTNT

24

Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

17/2009/NQ-HĐND

1/12/2009

Hội đồng ND

25

Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Nam Hà

1296/QĐ-BNN-TCTL

15/06/2011

Bộ NN và PTNT

26

Quy hoạch thuỷ lợi gắn với thuỷ điện nhỏ, trạm bơm thuỷ luân, nước va vùng Trung du và miền núi phía Bắc

1541/QĐ-BNN-TCTL

7/7/2011

Bộ NN và PTNT

27

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Kone - Hà Thanh - La Tinh

02/QĐ-BNN-TCTL

3/1/2012

Bộ NN và PTNT

28

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ

1721/QĐ-BNN-TCTL

20/7/2012

Bộ NN và PTNT

29

QHTL vùng ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng

1397/QĐ-TTg

25/9/2012

Thủ tướng Chính phủ

30

QHTL vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng

1554/QĐ-TTg

17/10/2012

Thủ tướng Chính phủ

31

QHTL khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng

1588/QĐ-TTg

24/10/2012

Thủ tướng Chính phủ

32

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bưởi

1917/QĐ-BNN-TCTL

19/8/2013

Bộ NN và PTNT

33

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cà Mau

351/QĐ-BNN-TCTL

 25/2/2013

Bộ NN và PTNT

34

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Hải phòng

1881/QĐ-BNN-TCTL

 25/2/2013

Bộ NN và PTNT

35

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Lô-Gâm

2135/QĐ-BNN-TCTL

 19/9/2013

Bộ NN và PTNT

36

Quy hoạch thủy lợi chống ngập TP. Vĩnh Long

2869/QĐ-BNN-TCTL

 05/12/2013

Bộ NN và PTNT

37

Phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cả đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

681/QĐ-BNN-TCTL

 07/4/2014

Bộ NN và PTNT

38

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy

1821/QĐ-TTg

7/10/2014

Thủ tướng Chính phủ

39

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Trà Bồng-Trà Khúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

4110/QĐ-BNN-TCTL ngày

19/10/2015

Bộ NN và PTNT

40

Quy hoạch thủy lợi chi tiết lưu vực sông Cà Lồ GĐ 2016- 2025, định hướng đến năm 2035

3898/QĐ-BNN-TCTL

 20/9/2016

Bộ NN và PTNT

41

Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

257/QĐ-TTg

18/2/2016

Thủ tướng Chính phủ

42

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Mã đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2886/QĐ-BNN-TCTL

 4/7/2017

Bộ NN và PTNT

43

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn 2030, định hướng đến 2050

4325/QĐ-BNN-TCTL

02/11/2018

Bộ NN và PTNT

44

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2030, định hướng đến 2050 thích ứng với BĐKH, nước biển dâng

4326/QĐ-BNN-TCTL

02/11/2018

Bộ NN và PTNT

45

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương giai đoạn 2030, định hướng đến 2050

5204/QĐ-BNN-TCTL

27/2/2018

Bộ NN và PTNT

46

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà-Thao giai đoạn 2030, định hướng đến 2050

5206/QĐ-BNN-TCTL

27/2/2018

Bộ NN và PTNT

47

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cầu –Thương giai đoạn 2030, định hướng đến 2050

5203/QĐ-BNN-TCTL

27/2/2018

Bộ NN và PTNT

48

Quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước lưu vực sông Đáy giai đoạn 2030, định hướng đến 2050

5202/QĐ-BNN-TCTL

27/2/2018

Bộ NN và PTNT

49

Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Ba và vùng phụ cận đoạn 2030, định hướng đến 2050

5205/QĐ-BNN-TCTL

27/2/2018

Bộ NN và PTNT

 

2. Địa phương phê duyệt

 

TT

Tỉnh/thành

Quy hoạch thủy lợi

Tình hình thực hiện

I

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

1

Điện Biên

Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2025

QĐ số 691/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

2

Lai Châu

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020

QĐ số 613/QĐ-UBND Ngày 6/6/2012

3

Sơn La

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020

QĐ số 289/QĐ-UBND ngày 15/2/2011

4

Hòa Bình

Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006-2020

QĐ số 2563/QĐ-UBND ngày 19/10/2007

5

Lào Cai

 

Chưa duyệt

6

Yên Bái

Dự án công trình thủy lợi (Quy hoạch tưới) giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 tỉnh Yên Bái

QĐ số 1006/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

7

Phú Thọ

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

30/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

8

Hà Giang

 Rà soát QHTL tỉnh đến 2020, đinh hướng 2030

QĐ số 24/NQ-HDND  ngày 21/7/2016

9

Tuyên Quang

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

QĐ số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

10

Cao Bằng

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030

QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 21/2/2017

11

Lạng Sơn

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020

QĐ số 2116/QĐ-UBND ngày 29/12/2011

12

Bắc Kạn

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bắc Kan

QĐ số 1229/QĐ-UBND ngày 15/8/2012

13

Thái Nguyên

Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi UBND tỉnh Thái Nguyên  giai đoạn 2010 đến 2020

QĐ số 312/QĐ-UBND ngày 01/3/2012

14

Bắc Giang

 Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bắc Giang đến 2020, đinh hướng 2030

QĐ số 2109/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

15

Quảng Ninh

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Quảng Ninh 

Chưa duyệt

II

Vùng đồng bằng sông Hồng

1

Hà Nội

Quy hoạch phát triển thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 4673/QĐ-UBND ngày 18/10/2012

2

Hải Phòng

Quy hoạch chống ngập úng thành phố Hải Phòng

QĐ số 1881/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/8/2013

3

Vĩnh Phúc

Quy hoạch chi tiết phát triển thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1717/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

4

Hà Nam

 

Chưa duyệt

5

Hưng Yên

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

QĐ số 1015QĐ-UBND ngày /17/6/2013

6

Hải Dương

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Hải Dương giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2009

7

Bắc Ninh

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020

QĐ số 176/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

8

Thái Bình

 

Chưa duyệt

9

Nam Định

Quy hoạch phát triển thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc Nam Định

QĐ số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

10

Ninh Bình

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 904/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

III

Vùng Bắc Trung Bộ

1

Thanh Hóa

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thanh Hoá đến 2020-2030

QĐ số 2055/QĐ-UBND-NN ngày 17/6/2013

2

Nghệ An

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Nghệ An đến 2020

QĐ số 78/2010/QĐ-UBND-NN ngày 11/10/2010

3

Hà Tĩnh

Quy hoạch tổng thể hệ thống thủy lợi Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1461/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

4

Quảng Bình

QHTL lưu vực Ròn và vùng phụ cận

QĐ số 277/QĐ-UBND ngày 27/1/2014

5

Quảng Trị

QH phát triển nông-lâm, thủy lợi, thủy sản tỉnh Quảng Trị

Chưa duyệt

6

Thừa Thiên Huế

QH tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015-2020

QĐ số 3033/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

IV

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1

Đà Nẵng

Quy hoạch phát triern thủy lợi Tp. Đà Nẵng 

Chưa duyệt

2

Quảng Nam

 Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 2025, đinh hướng đến 2035

QĐ số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

3

Quảng Ngãi

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2030

QĐ số 1947/QĐ-UBND-NN ngày 21/10/2016

4

Bình Định

Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định GĐ 2015-2020 tầm nhìn 2030

QĐ số 3492/QĐ-UBND ngày 07/10/2015

5

Phú Yên

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Chưa duyệt

6

Khánh Hòa

Điều chỉnh, bổ sung QHTL tỉnh Khánh Hoà GĐ 2015-2025, tầm nhìn 2035

QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 9/3/2017

7

Ninh Thuận

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến 2010 tầm nhìn 2020

QĐ số 4732/QĐ-UBND ngày 8/8/2008

8

Bình Thuận

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và tầm nhỉn đến năm 2030

QĐ số 410/QĐ-UBND ngày 8/02/2013

V

Vùng Tây Nguyên

1

Kon Tum

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và đến 2025

QĐ số 482/QĐ-UBND  ngày 1/7/2013

2

Gia Lai

Quy hoạch thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Gia lai

QĐ số 678/QĐ-UBND ngày 21/11/2007

3

Đăk Lắk

 QHTL tỉnh Đắc Lắc 2010-2015, đinh hướng 2020

QĐ số 3473/QĐ-UBND  ngày 30/12/2010

4

Đăk Nông

Quy hoạch thủy lợi các huyện trên địa bàn tỉnh

Đã duyệt

5

Lâm Đồng

Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

QĐ số 475/QĐ-UBND ngày 4/3/2010

VI

Vùng Đông Nam Bộ

1

TP Hồ Chí Minh

QHTL phục vụ SXNN đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Chưa duyệt

2

Bình Dương

Quy hoạch thủy lợi và cấp thoát nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005-2010 và định hướng đến năm 2020

QĐ số 78/2005/QĐ-UB ngày 24/5/2005

3

Bình Phước

QHTL tỉnh Bình Phước đến năm 2020 giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030

QĐ số 2156/QĐ-UB ngày 31/8/2017

4

Tây Ninh

Rà soát QHTL tỉnh Tây Ninh đến năm 2010

QĐ số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/05/2006

5

Đồng Nai

Về việc phê duyệt bổ sung, rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

QĐ số 11321/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

6

Bà Rịa - Vũng Tàu

QHTL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu đến năm 2025, đinh hướng đến 2035

Chưa duyệt

VII

Vùng đồng bằng sông Cửu Long

1

An Giang

Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh An Giang đến 2020, tầm nhìn 2030

QĐ số 2567/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

2

Hậu Giang

Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang đến 2020-2030

QĐ số 438/QĐ-UBND ngày 8/4/2014

3

Cà Mau

Quy hoạch chống ngập úng thành phố Cà Mau

QĐ số 351/QĐ-BNN-TCTL ngày 25/2/2013

4

Bạc Liêu

QH chi tiết thủy lợi tỉnh Bạc Liêu

Chưa duyệt

5

Vĩnh Long

Quy hoạch chống ngập úng thành phố Vĩnh Long

QĐ số 2869/QĐ-BNN-TCTL ngày 5/12/2013

6

Đồng Tháp

Đề án phát triển Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp

QĐ số 446/QĐ-UBND ngày 26/5/2011

7

Tiền Giang

QHTL tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

QĐ số 3210/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

8

Bến Tre

QHTL tỉnh Bến Tre đến năm 2020

QĐ số 2659/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

9

Long An

QHTL phục vụ sản xuất tỉnh  Long An đén 2020-2030

QĐ số 3453/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

10

Trà Vinh

QHTL phục vụ NTTS tỉnh Trà Vinh

QĐ số 924/QĐ-UBND ngày 4/5/2016

11

Kiên Giang

 Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Kiên Giang

QĐ số 41/QĐ-UBND ngày 9/1/2017

12

Sóc Trăng

 QHTL tỉnh Sóc Trăng

Chưa duyệt

13

Cần Thơ

Quy hoạch chống ngập úng thành phố Cần Thơ

QĐ số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012

(theo VNCOLD.VN)

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o