» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại


English and French
Tìm kiếm
 Tình hình thời tiết
Hà Nội28°C
Hải Phòng27°C
Huế23°C
TP Hồ Chí Minh31°C
Ðà Nẵng23°C
 Số lượt truy cập

81252209

Tư liệu
▪ Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
▪ Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
▪ VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
▪ Mực nước trạm sông đốc, bờ biển tây và bán dảo Cà Mau.[20/12/21]
Hộp thư
Gửi bài viết này cho bạn bè

NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHÔNG ĐÚNG trong Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021(về Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu máy bơm)[14-07-23]
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu, thay thế Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu. Bài viết chỉ ra những nội dung không phù hợp và không đúng trong văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021 ...

Nguyễn Kim Lân

            ThS Chuyên ngành Kỹ thuật thủy khí

 

Tóm tắt: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu, thay thế Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu.

Bài viết chỉ ra những nội dung không phù hợp và không đúng trong văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021.

* * *

Văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu, gồm 8 khoản mục và 3 phụ lục, các nội dung chính từ mục 4 ÷ 8: Lập kế hoạch và quy trình lắp đặt máy bơm (mục 4), Kiểm tra, tiếp nhận mặt bằng và thiết bị trước khi lắp đặt (mục 5), Lắp đặt máy bơm (mục 6), Yêu cầu kỹ thuật vận hành thử nghiệm (mục 7), Nghiệm thu hoàn thành (mục 8).

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021quy định các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu các tổ máy bơm nước có động cơ đặt trên khô làm việc với điện áp nhỏ hơn 500 V và công suất từ 200 kW trở xuống thuộc công trình thủy lợi”.

Trong phần lắp đặt máy bơm (mục 6), tại khoản mục 6.4.1 “yêu cầu kỹ thuật lắp đặt máy bơm trục nghiêng (trục xiên), đầu bơm và động cơ điện cùng lắp trên một xe kéo di động”. Ở đây có 2 việc không đúng, một là nhầm lẫn về chủng loại máy bơm, không phân biệt được máy bơm trục ngiêng (trục xiên) và máy bơm chìm xiên; hai là, máy bơm có “đầu bơm và động cơ điện cùng lắp trên một xe kéo di động” phải là máy bơm chìm xiên, động cơ gắn liền với máy bơm và đặt ngập sâu trong nước, không phù hợp với phạm vi áp dụng tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn kỹ thuật về lắp đặt và nghiệm thu máy bơm công trình thủy lợi, cho đến nay mới chỉ có Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021, chỉ áp dụng cho tổ máy bơm có công suất ≤ 200 kW thì không áp dụng được với những tổ máy bơm có công suất > 200 kW, không đáp ứng và không phù hợp với thực tiễn sản xuất. Ngành thủy lợi đã và đang xây dựng nhiều trạm bơm, với hàng nghìn tổ máy bơm có công suất > 200 kW. Trạm bơm Nghi Xuyên 11 tổ máy x 560 kW, Liên Nghĩa 5 tổ máy x 730 kW (tỉnh Hưng Yên); Nguyệt Đức 1300 kW, Kim Xá 600 kW, Ngũ Kim 700 kW (tỉnh Vĩnh Phúc); Triết Giang 300 kW, Hà Hải 280 kW (tỉnh Thanh Hóa), …. .

2. Yêu cầu kỹ thuật vận hành thử nghiệm:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8637:2021 với tên gọi “Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu”, tuy nhiên mục 7 của văn bản tiêu chuẩn “Yêu cầu kỹ thuật vận hành thử nghiệm” là không phù hợp với tên gọi tiêu chuẩn.

Đọc tiêu chuẩn, mục 7 - Yêu cầu kỹ thuật vận hành thử nghiệm, sẽ thấy rõ sự lẫn lộn giữa vận hành/ chạy thử máy bơm và thử nghiệm/ khảo nghiệm máy bơm, được lặp lại nhiều lần trong văn bản: “vận hành thử nghiệm”, “chạy thử nghiệm”, “thử nghiệm tổ máy bơm”, “vận hành máy bơm”, “chạy thử để hiệu chỉnh”, “chạy nghiệm thu”, ….

 Nội dung văn bản mục 7 - Yêu cầu kỹ thuật vận hành thử nghiệm, không đầy đủ và không phù hợp về thử nghiệm máy bơm. Việc thử nghiệm máy bơm cần phải tuân  theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm.

          3. Nghiệm thu hoàn thành:

          Nội dung văn bản mục 8 - Nghiệm thu hoàn thành, chỉ quy định thành phần hồ sơ nghiệm thu, không quy định các bước nghiệm thu và yêu cầu về nghiệm thu; không phù hợp và không đúng.

          Nghiệm thu hoàn thành trong TCVN 8637:2021 không phù hợp với quy định về nghiệm thu tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, và tiêu chuẩn TCVN 5539:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.

          TCVN 8637:2021 quy định: “Hồ nghiệm thu phải bao gồm các văn bản sau: Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải, Nghiệm thu chạy thử đơn động không tải, Đánh giá công tác chạy thử thiết bị đơn động không tải đã thực hiện, Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện” là không đúng. Một số thiết bị, bao gồm máy bơm, do đặc điểm kết cấu không thể chạy chế độ không tải./.

Hà Nội, 6/2023

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Đóng góp ý kiến về bài viết này!
Tên bạn đọc
 
Địa chỉ email phản hồi
 
Tiêu đề
 

Ý kiến bạn đọc   
Tập tin đính kèm
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Quảng cáo


Liên kết
▪ Hội đập lớn thế giới
▪ Các Hội đập lớn trên Thế giới
▪ Một số trang web của hội viên tập thể