» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
Suy nghĩ về Nghị quyết 120 của Chính phủ.[15/03/21]
Buổi họp giữa lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng và Hội Đập lớn & PT Nguồn Nước VN.[13/03/21]
Giới thiệu một số mẫu nhà phòng chống thiên tai.[12/03/21]
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dung.[11/03/21]
Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dung.[10/03/21]
Luật Xây dựng 2020 - Sửa đổi, bổ xung một số điều.[09/03/21]
Luật Xây dựng 2014.[08/03/21]
Giải pháp chi phí thấp thân thiện với tự nhiên để xử lý sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long.[05/03/21]
Sông Dương Tử (Trung Quốc) lớn thứ ba thế giới đang cạn dần ‘từng giọt’.[04/03/21]
Đối tác công tư dưới góc nhìn của quan sát viên.[01/03/21]
Tầm nhìn 2050 trong MDIRP và phát triển bền vững đồng Đằng sông Cửu long (đbscl).[26/02/21]
Thử nghiệm giải pháp mềm để bảo vệ bờ biển khỏi sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long.[25/02/21]
Chợ làng, chợ phố và… đàn bà.[22/02/21]
Công nghệ điện mặt trời nổi – một bước tiến mới về công nghệ điện mặt trời.[16/02/21]
Một số vấn đề kỹ thuật nền móng công trình ở vùng đất đồi dốc.[04/02/21]
Nhắc lại phản biện MDP để góp ý với MDIRP.[01/02/21]
Tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khu vực miền Trung.[30/01/21]
Hội thảo ‘Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu’.[27/01/21]
Quan điểm phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. MDIRP quy hoạch gì cho thời kỳ (2021-2030)
 Số phiên truy cập

76260430

 
Hoạt động Hội
Gửi bài viết này cho bạn bè

Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ phát triển tài nguyên nước CCWR.
Trung tâm Tư vấn KHCN Phát triển Tài nguyên nước được thành lập năm 1995 (Consulting Center for Water Resources - CCWR)...

TRUNG TÂM TƯ VẤN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÁT TRIỂN

TÀI NGUYÊN NƯỚC

CCWR -

Consulting Center for Water Resources

 

Trung tâm Tư vấn KHCN Phát triển Tài nguyên nước được thành lập năm 1995 (Consulting Center for Water Resources - CCWR) thuộc Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, nay được chuyển về trực thuộc Hội Đập lớn Việt Nam (VNCOLD).  Trích một số nội dung Điều lệ mới của CCWR như sau:

 

 “...                         CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

Điều 3: Chức năng

Là đơn vị tư vấn khoa học công nghệ, hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của nhà nước về lĩnh vực nghiên cứu và dịch vụ.

Điều 4: Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu đề tài khoa học, tư vấn và chuyển giao các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển tài nguyên nước theo nghĩa rộng gồm: thuỷ lợi, thuỷ điện, xây dựng, cấp thoát nước, phòng tránh thiên tai, môi trường, phát triển tài nguyên nước,....

2. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật: điều tra cơ bản, khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phản biện, giám sát chất lượng, kiểm tra và đánh giá các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đê kè, cấp thoát nước, hạ tầng cơ sở nông thôn, chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường,...

3. Dịch vụ tư vấn quản lý các hệ thống thuỷ lợi, PIM; tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, đánh giá hiệu quả dự án.

4. Dịch vụ thông tin, biên soạn các xuất bản phẩm, ứng dung công nghệ tin học trong lĩnh vực phát triển tài nguyên nước theo nghĩa rộng.

5. Tổng kết, đào tạo, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực phát triển tài nguyên nước theo nghĩa rộng

6. Cộng tác với các tổ chức nước ngoài thực hiện các dự án phát triển tài nguyên nước theo nghĩa rộng từ các nguồn vốn trong và ngoài nước.

7. Liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước phát huy thế mạnh lực lượng và tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Điều 5: Trung tâm do Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Trung tâm trước pháp luật và Hội Đập lớn Việt Nam.

Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc, trong đó có 01 Phó Giám đốc thường trực được uỷ quyền xử lý những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm khi giám đốc đi vắng.

Ban Giám đốc Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch Hội Đập lớn Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm.

 

Điều 6: Văn Phòng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính, lưu trữ, tài chính, kế toán, ...Nhân sự của Văn Phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định theo yêu cầu công việc và tuân thủ các chính sách, qui định hiện hành.

 

Điều 7: Ban Khoa học kỹ thuật gồm các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm, tham gia giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật chung, chủ trì các đề tài khoa học hoặc chủ nhiệm các đồ án điều tra cơ bản, khảo sát, tính toán, thiết kế, thẩm định, kiểm tra,..theo phân công của Trung tâm. Thành viên của Ban đóng góp cho công việc và thụ hưởng theo thoả thuận hoặc hợp đồng, phù hợp với qui định hiện hành. Nhân sự của Ban Khoa học kỹ thuật do Giám đốc Trung tâm quyết định căn cứ theo yêu cầu công việc cụ thể và sự phát triển của Trung tâm.

 

...

 

CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ

 

Điều 10: Trung tâm Tư vấn Tài nguyên nước hoạt động như một doanh nghiệp theo nguyên tắc quản lý tập trung, được tự chủ về tài chính, hoạch toán độc lập và được quyền hợp tác liên kết, liên danh với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

... ”

F Liên hệ:

+   Nhà 10 ngõ 95 - phố Chùa Bộc, Đống Đa, TP Hà Nội.

)   Tel/Fax: +04 5639142

:     e-mail: icoldvn@yahoo.com

                     vanphong@vncold.vn


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CCWR

TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

(1/2006-10/2007)

 

-             Nghiên cứu bồi lắng hồ Cửa Đạt, Thanh Hoá.

-             Xây dựng đề cương để ban hành hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình thuỷ lợi tưới tiêu.

-             Tham gia nghiên cứu Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cống qua đê thuộc hệ thống đê sông, đê biển của 19 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra.

-             Nghiên cứu thí nghiệm cấp phối bê tông và phụ gia bê tông cho các hạng mục thuộc cụm đầu mối hồ Cửa Đạt, Thanh Hoá.

-             Nghiên cứu cấp phối vật liệu đắp đập bản mặt hồ Cửa Đạt, Thanh Hoá.

-             Thẩm định kết cấu đập Định Bình, Bình Định (hồ sơ TKKT bổ sung đầu mối đập).

-             Thiết kế các giai đoạn Cống Điều tiết Hà Đông, Hà Tây.

-             Hướng dẫn phần mềm tính toán ổn định công trình thuỷ lợi.

-             Thẩm định dự án nghiên cứu khả thi công trình IAMƠ, Gia Lai.

-             Nghiên cứu phương án cụm đầu mối hồ Sông Than, Ninh Thuận.

-             Nghiên cứu phương án Cống đập Sông Dinh, Ninh Thuận.
      -            
Kiểm tra Thiết kế kỹ thuật Cửa Đạt.
           .....


 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o